top of page

Om oss

Prestegaten 7 ble bygget i 1805. Bygget huset i mange år byens allmue- og borgerskole. I 2001 ble bygget kjøpt av private eiere som sammen med kommunen etablerte en næringshage. I flere år har de gamle tømmerveggene ivaretatt kunnskap, samlokalisering og omtanke. Lokalene har vært et viktig samlingssted for næringsutvikling av små bedrifter og etablerere. dette har eierne videreutviklet slik at P7 i dag fremstår som et moderne kontorfellesskap midt i hjertet av Risør sentrum.

Om oss: About
bottom of page